Veranderopgave Inburgering VOI

De inburgering moet op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid werkt aan een nieuwe wet die begin 2021 in moet gaan. In deze nieuwe wet wordt de rol van gemeenten bij inburgering groter en gaat praktijkervaring een belangrijke rol spelen.

In de nieuwe wet zal meer en eerder in het inburgeringsproces zal worden ingezet op taal, participatie en ontzorgen.

Gemeenten krijgen de regie over deze inburgering en zullen voor alle statushouders in hun gemeente een persoonlijk integratieplan (PIP) maken. Op basis daarvan wordt de inburgering georganiseerd via DRIE ROUTES:

  • De reguliere route, waarbinnen de taaleis van A2 naar B1 gaat; 

  • De onderwijsroute, gericht op mensen die op den duur in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem kunnen instromen;

  • De Z-route, voor mensen die meer baat hebben bij praktijkonderwijs in taal, cultuur en werk dan klassikaal onderwijs. 

In 2019 en 2020 worden op verschillende plekken in het land pilots gehouden om te experimenteren met de nieuwe wet. NewBees neemt in Zaanstad ook deel aan een van de pilots, om haar traineeships te evalueren. Lees hierover meer in de impact analyse. 

De komende tijd zal steeds meer duidelijk worden over hoe de CONTOUREN van de nieuwe wet eruit gaan zien. Tot die tijd houden we u op de hoogte van de actualiteit via deze website.

 

Via onderstaande links vindt u relevante informatie over de wet, zoals de brieven die de minister hierover aan de 2e kamer stuurde. 

Wat gaat dat allemaal KOSTEN?

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe de nieuwe wet impact zal hebben op uw gemeente? Hoe u in de implementatie van deze wet echte impact kan maken? Of zoekt u een PARTNER die impact maakt voor de tweede tranche van pilot aanvragen die dit najaar wordt ingestuurd? Wellicht dat NewBees kan helpen! 

Specifiek kan NewBees bijdragen aan de vormgeving van: 

  • Een inclusief beleid waarin de doelgroep wordt betrokken; 

  • Een brede intake en technologie om deze intake zo efficiënt en nuttig mogelijk te maken voor alle betrokken partijen. Hierbij kunnen digitale oplossingen een belangrijke rol spelen;  

  • Duale trajecten: het integreren van taalonderwijs en participatie, waaronder traineeships bij lokale ondernemers en organisaties;

  • Invulling van de verschillende leerroutes uit de Veranderopgave Inburgering: de reguliere route, de onderwijsroute en de Z-route;

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

info@new-bees.org  

Privacy Policy