DSC_1626%2520copy_edited_edited.jpg

ACHTERGRONDINFORMATIE
 VERANDEROPGAVE INBURGERING

In de Veranderopgave Inburgering wordt de rol van gemeenten groter, waarbij er meer en eerder wordt ingezet op taal, participatie en ontzorgen. Momenteel bereiden de gemeenten zich voor op de uitvoering van de nieuwe wet op lokaal niveau. 

In de nieuwe wet zal meer en eerder in het inburgeringsproces zal worden ingezet op TAAL, PARTICIPATIE en ONTZORGEN.

Picture1.png

Gemeenten krijgen de regie over deze inburgering en zullen voor alle statushouders in hun gemeente een persoonlijk integratieplan (PIP) maken. Op basis daarvan wordt de inburgering georganiseerd via DRIE ROUTES:

  • De reguliere route (B1), waarbinnen de taaleis van A2 naar B1 gaat; 

  • De onderwijsroute, gericht op mensen die op den duur in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem kunnen instromen;

  • De Z-route, voor mensen die meer baat hebben bij praktijkonderwijs in taal, cultuur en werk dan klassikaal onderwijs. 

NewBees biedt passende ondersteuning en begeleiding voor de B1- en Z-route. Onze begeleiding sluit aan bij dezelfde principes als die van de nieuwe wet.
Picture1.png
In samenwerking met onze partners
Picture2.png
Picture3.png