Het NewBees TRAINEESHIP

NewBees matcht nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Hiervoor hebben we een unieke methodiek en online matching platform ontwikkeld. Op deze manier combineren we slimme technologie met sociaal contact, zodat we altijd dichtbij zijn. Persoonlijk én praktisch. Zo brengen we dagelijks mensen samen, met de toewijding en inzet van ons divers netwerk.

Op ons innovatieve platform voegen nieuwkomers, samen met onze matchers, ervaring, kennis en passies samen in een persoonlijk profiel. Met deze informatie matchen we nieuwkomers aan een passend traineeship: een tijdelijke plek bij een lokale organisatie of bedrijf.

Traineeships zijn op maat gemaakte trajecten waarin de talenten, ervaringen en ambities van nieuwkomers centraal staan. Hierbij combineren nieuwkomers praktijkervaring op de werkvloer met workshops en individuele begeleiding van onze matchers. NewBees werkt met lokale diverse teams in verschillende steden in Nederland. De teamleden zijn sterk geworteld in de lokale samenleving. Minstens de helft van de matchers heeft zelf een achtergrond als nieuwkomer en weet daarom wat er speelt, wat er nodig is en waar we rekening mee moeten houden. De andere helft van de matchers zijn lokale toppers met een groot netwerk van potentiële werkplekken dichtbij de nieuwkomer. Zo kan er voor elke nieuwkomer een passende werkplek gevonden worden.

Het NewBees Traineeship draagt ​​bij aan participatie en een inclusieve samenleving:
Asset 10@2x.png

AANMELDING

Nieuwkomers die een traineeship bij NewBees willen doen, kunnen zichzelf aanmelden via het NewBees online platform. Ze kunnen ook aangemeld worden via het netwerk van de NewBees matchers, via de gemeente of door (maatschappelijke) collega organisaties. NewBees staat open voor alle nieuwkomers, ongeacht status, eerdere werkervaring, opleiding of taalvaardigheden. 

Lees hier meer over ons online platform: 

Asset 17@2x.png

INTAKE

Na de aanmelding wordt een nieuwkomer uitgenodigd voor een intakegesprek met hun matcher (persoonlijk begeleider). Daar wordt uitgebreid kennis gemaakt en worden de ervaringen, opleiding, talenten, taalniveau, dromen en ambities van de nieuwkomer in kaart gebracht. Zo krijgt de matcher een goed beeld van wat voor soort werk bij deze persoon zou passen.

 

In het online CRM-platform van NewBees wordt een profiel voor de nieuwkomer aangemaakt waar dit in wordt opgenomen. De deelnemer heeft te allen tijde toegang tot dit profiel en kan dit ook aanpassen.

Asset 9@2x.png

ZOEKTOCHT

Met de informatie uit de intake gaat de matcher in goed overleg met de nieuwkomer op zoek naar een geschikte vacature binnen zijn uitgebreide lokale netwerk. Het gaat in de regel om vrijwilligerswerk, maar een betaalde baan is ook mogelijk.

Asset 18@2x.png

SOLLICITATIEGESPREK

Na het vinden van een geschikte werkplek hebben de nieuwkomer en matcher een sollicitatiegesprek, ofwel kennismakingsgesprek, bij een potentiële werkgever. Tijdens dit gesprek wordt goed doorgesproken wat het werk inhoudt en wat er verwacht wordt van beide kanten.

 

Aandachtspunt is het contact met collega's, de (leer)doelen van de nieuwkomer en diens mogelijkheden om de Nederlandse taal te spreken. 

Asset 8@2x.png

MATCH

Als het sollicitatiegesprek van beide kanten succesvol verloopt en de werkgever en de nieuwkomer met elkaar in zee willen, dan hebben we een 'match'

Asset 7@2x.png

CONTRACT

Er wordt een contract opgesteld tussen de nieuwkomer, NewBees en de organisatie voor het (vrijwilligers)werk. Hierin staat de start- en einddatum, wie de begeleiding op de werkvloer geeft en de rechten en plichten van alle partijen. Er zijn werkgevers die graag hun eigen contracten gebruiken. Als deze voldoen dan worden deze gebruikt.

Asset 4@2x.png

WERKBEZOEK

Halverwege de periode dat een nieuwkomer aan het werk is, bezoekt de matcher de nieuwkomer tijdens het werk op de werkplek. Er is een gesprek met de matcher, de nieuwkomer en de werkbegeleider van de organisatie. 

De bedoeling van dit gesprek is dat de nieuwkomer zo goed mogelijk feedback krijgt over wat er goed gaat, wat er beter kan, wat er nog ontwikkeld kan worden en misschien ook alvast wat er na de periode van deze stage voor stap gezet kan worden.

Asset 6@2x.png

EVALUATIE

De NewBees matcher neemt contact op met de werkgever van de nieuwkomer om te horen hoe het is verlopen en in hoeverre het succesvol en leerzaam was aan beiden kanten. Adviezen, complimenten en opgedane competenties komen op het certificaat van de nieuwkomer en worden meegenomen bij het vervolgadvies.

Asset 5@2x.png

CERTIFICAAT

Na een succesvolle afronding van het traineeship, ontvangen nieuwkomers een certificaat. Dit wordt mooi ingelijst en door de matcher feestelijk uitgereikt aan het einde van het traineeship. 

Op dit certificaat worden de door de nieuwkomer ontwikkelde competenties en een referentie van de werkgever vermeld. Het certificaat staat ook in het persoonlijke dossier van de nieuwkomer in het online platform. Nieuwkomers kunnen dit gebruiken voor sollicitaties in de toekomst.

Asset 3@2x.png

WORKSHOPS

Een belangrijk onderdeel van het NewBees traineeship is het drie keer volgen van interculturele workshops, wat gefaciliteerd wordt door de matchers. Nieuwkomers volgen deze workshops in hun eigen stad, samen met anderen die daar ook bezig zijn met het NewBees traineeship.

Tijdens deze workshops krijgen nieuwkomers allerlei informatie, leren belangrijke vaardigheden, doen inzichten op over hun mogelijkheden en kunnen hier hun ervaringen en netwerk met elkaar delen. Samen gaan zijn op zoek naar praktische oplossingen voor eventuele problemen en 'best practices' worden gedeeld. 

De workshops hebben telkens een ander thema: vrijwilligerswerk, Nederlandse arbeidsmarkt, netwerken en wat is je talent? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die op dat moment spelen onder de nieuwkomers.

JOB READY!​

We verwijzen onze deelnemers door naar onze partnerwerkgevers, gemeenten of educatieve instellingen.