• NewBees

NewBees Perspectives: Reflecteren op onze teamdag

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Vorige week hadden we onze teamdag. Een dag waar we de tijd hebben genomen om stil te staan bij waar we vandaan kwamen, waar we nu zijn, en waar we naar toe willen.


In vier jaar tijd is ons team uitgegroeid tot 20 buitengewoon bijzondere mensen, van wie meer dan de helft nieuwkomer is. Van alle mensen weten zij het beste wat het betekent om volledig opnieuw te beginnen, en hebben zij een onuitputbare drijfveer om anderen te helpen die zich nu in een vergelijkbare situatie bevinden. Zo bouwen we samen aan oplossingen met een duurzame impact, met nieuwkomers voor nieuwkomers.


We dromen van een inclusieve samenleving, waar al het talent er toe doet. We weten dat we daar nog niet zijn, maar dat houdt ons niet tegen: het voedt juist onze motivatie elke dag om daar te komen. Match voor match._____


NewBees Perspectives: A moment of reflection on our teamday


Last week we had our team day. A day where we took the time to reflect on where we came from, where we are now, and where we want to go. In four years' time, our team has grown to 20 extraordinarily special people, more than half of whom are newcomers. Of all people, they know best what it means to start all over again, and have an inexhaustible drive to help others who are now in a similar situation. In this way, we build solutions with a sustainable impact, with newcomers for newcomers. We dream of an inclusive society, where all talent matters. We know we're not there yet, but that doesn't stop us: it actually fuels our motivation every day to get there. Match by match.