• NewBees

NewBees Perspectives: Nieuwkomers met een Arabische en LBHT achtergrond

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Hoe ga je om met mensen op de arbeidsmarkt die zowel een Arabische als een LHBT achtergrond hebben? Daar zijn er namelijk ontzettend veel van onder nieuwkomers. Zo hadden wij laatst nog een newbee die transgender en homoseksueel was. Oorspronkelijk advocaat en wilde hier graag haar nieuwe leven opbouwen.


Toen we haar leerden kennen was zij verlegen en gesloten. Aan het einde van het traject met ons stonden we samen een workshop te faciliteren, waarop ze midden op het podium haar verhaal deed. ‘Ik was zo enorm trots om haar zo te zien. Het heeft mij heel diep geraakt.’ Later zei zij tegen haar matcher:


‘Jij doet alles voor mij. Je steunt mij en geeft mij de kracht om mezelf en anderen mij te laten accepteren zoals ik ben.’

En dat is waarom het ertoe doet. Dat delen we graag op de dag waarop anders de grachten gevuld zouden zijn met mensen die vieren dat ze mogen zijn wie ze zijn en houden van wie ze willen houden.


NewBees Perspectives: Newcomers with an Arab and LBHT background


How do you deal with people on the labor market who have both an Arab and an LGBT background? There are an awful lot of them among newcomers. For example, we recently had a newbee who was transgender and homosexual. Originally a lawyer and wanted to build her new life here. When we met her she was shy and closed. At the end of the process we were together facilitating a workshop, where she told her story in the middle of the stage. "I was so proud to see her like this. It touched me very deeply." Later she said to her matcher:

"You do everything for me. You support me and give me the strength to let myself and others accept me as I am."

And this is why it matters. We would like to share that on the day when the canals would otherwise be filled with people who celebrate that they can be who they are and love who they want to love.