• NewBees

NewBees at Work: De ervaring van de gemeente Amsterdam

Bijgewerkt: 13 uur geleden

“Een stuk begeleiding werd uit handen genomen en daar hoop je natuurlijk op”

Het verhaal van onze newbee begint in Iran, waar hij 30 jaar als vrachtwagen- en buschauffeur had gewerkt. Op 56-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland, waar hij in het AZC onder begeleiding kwam van de gemeente Amsterdam. “Hij is een hele vrolijke man, die ondanks zijn leeftijd nog heel erg gemotiveerd is om nog van alles te leren”, zo vertelt zijn klanthouder bij de gemeente Amsterdam.


In het AZC kwam hij in contact met NewBees voor een leer-werk traject. Dat vond hij zo leuk, dat hij graag weer opnieuw via NewBees aan de slag wilde. Daarom nam zijn klanthouder contact met ons op. Onze matcher heeft opnieuw een intake met het gedaan en hem een tijd begeleidt. “Ik werd altijd goed op de hoogte gehouden en kreeg regelmatig een update over de stappen die werden ondernomen en op welke plekken hij voorgesteld zou worden. Zo werd mij een stuk begeleiding uit handen genomen. Daar hoop je natuurlijk op. Dat je iemand ergens plaatst en dat vanuit die plek de begeleiding wordt overgenomen. Dat gaat heel erg goed bij NewBees.”


Er werd een leuke plek voor hem gevonden bij een speeltuin. “ik krijg alleen maar goede berichten van hem over hoe leuk hij het vindt en hoe goed NewBees hem heeft geholpen. Hij zit echt goed op zijn plek. Daarnaast is zijn Nederlands ook snel verbeterd. Waar hij voorheen iemand anders liet bellen als hij iets wilde doorgeven, stuurt hij nu hele verhalen via WhatsApp.”


“Hij voelt zich een waardevolle toevoeging aan de maatschappij, en daar draait het uiteindelijk om.”

______


NewBees at Work: The experience of the municipality of Amsterdam


“A piece of guidance was taken off our hands and of course that is what you hope for.”

Our newbee’s story begins in Iran, where he worked for 30 years as a truck and bus driver. At the age of 56, he came to the Netherlands, where he came to the AZC under the supervision of the municipality of Amsterdam. “He is a very cheerful man who, despite his age, is still very motivated to learn a lot,” says his supervisor at the municipality of Amsterdam.


In the AZC he came into contact with NewBees for a learn-work process. He liked that so much that he wanted to get back to work via NewBees. That is why his supervisor contacted us. Our matcher did an intake with him again and guided him for a while. “I was always kept well informed and was regularly updated on the steps that were taken and where he would be presented. This way, a lot of guidance was taken off my hands. Of course, you hope for that. That you place someone somewhere and that the guidance is taken over from that place. That goes very well at NewBees.”


A nice place was found for him at a playground. “I only get good messages from him about how much he likes it and how well NewBees has helped him. He is really in the right place. In addition, his Dutch has also improved rapidly. Where he used to let someone else call if he wanted to pass on something, he now sends whole stories via WhatsApp.”


“He feels like a valuable addition to society, and that’s what it’s all about.”