• NewBees

MEET NewBees: "Nu kan ik de begeleiding bieden aan vluchtelingen die ik vroeger niet heb gehad"

Bijgewerkt: 13 uur geleden


Dit is Helen. Onze team coördinator in Rotterdam. Als klein meisje kwam ze met haar familie uit Eritrea.


“Een vergelijkbare achtergrond creëert een soort basisvertrouwen wat juist zo belangrijk is voor deze groep mensen. Ze voelen zich veilig genoeg om hun verhaal te delen. Ze voelen zich gehoord en zijn geïnteresseerd in jouw verhaal. Dat schept een band.”

“Vanuit daar kun je overgaan naar het ondernemen van stappen. Nu we je verhaal weten, wat kunnen we daar mee doen? Waar ben je goed in, wat wil je, wat zijn je dromen en ambities? Ik ben blij dat ik bij NewBees de begeleiding kan bieden aan vluchtelingen die ik vroeger niet heb gehad.”


Op de valreep van 2019 heeft ze onze locatie in Rotterdam opgezet. Het was een hectische start. Ze viel meteen met de neus in de boter met De Expeditie die meereisde met de theatertour ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. De eerste intakes werden gedaan en de eerste match werd gemaakt. “De eerste match blijft bijzonder. Een gemotiveerde newbee die graag wilde mee helpen als vrijwilliger bij De Expeditie.”


Samen met matcher Nagham gingen ze op z’n Rotterdams aan het werk: niet lullen maar poetsen. Schouders eronder en gaan. “Samen als team vullen we elkaar goed aan. Waar Nagham de ervaring van het IT-systeem en het matchen heeft, ben ik goed in het zetten van de eerste stappen, lijntjes uitzetten en een netwerk opbouwen.”


Corona bracht weer nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook hier zijn ze door gegroeid. Ondertussen hebben ze al 69 matches gemaakt dit jaar en kijken ze uit om met meer werkgevers samen goede matches te maken!


_____


MEET NewBees: “Now I can offer the guidance to refugees that I didn’t have”


This is Helen. Our team coordinator in Rotterdam. As a little girl, she came with her family from Eritrea.


“A similar background creates a form of understanding and trust, which is particularly important for this group of people. They feel safe enough to share their story. They feel heard and are interested in your story. That creates a bond.”

“From there you can start to take steps. Now that we know your story, what can the future hold for you? What are your skills, dreams and ambitions? I am happy that now at NewBees I can offer the guidance to refugees that I didn’t have.”


On the brink of 2019, she set up our location in Rotterdam. It was a hectic start with The Expedition, which travelled the country with the theatre show ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. The first intakes were done and the first match was made. “The first match is always special. A motivated newbee who was eager to help out as a volunteer at The Expedition.”


Together with matcher Nagham, they started work in the ‘Rotterdam way’: less chatting, more working. Shoulder to shoulder and off they went. “Together as a team, we complement each other well. While Nagham has the experience of the IT system and matching, I am good at taking the first steps, reaching out to contacts and building a network.”


Corona brought new challenges, but here too they have grown. They have already made 69 matches this year and are looking forward to making more matches that matter with employers.