• NewBees

MEET NewBees: "Bijdragen aan een omgeving waarin iedereen het optimale uit zichzelf kan halen"

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Dit is Dorien. Als je het onze matchers zou vragen, zouden ze Dorien omschrijven als ‘my big sister’. De beschermer van ons team, want ‘no matter what’, er mag nooit iets ten koste gaan van onze mensen.


“Ik probeer bij te dragen aan een omgeving waarin iedereen het optimale uit zichzelf kan halen. Dat geldt in ons team, in onze organisatie, maar ook in onze samenleving.”

Bij NewBees werken we elke dag aan een inclusieve samenleving waarin voor elk talent plek is. Maar als je dat echt wil, dan zal je als samenleving moeten veranderen.


“Het kan niet zo zijn dat wij alles op een bepaalde manier organiseren en als er mensen bijkomen dat die dan maar in dat ‘stramien’ moeten passen. Dan gaat er in mijn ogen allerlei moois verloren waar wij - in de organisatie van ons ‘stramien’ - niet aan hadden gedacht, aangezien we daar nog nooit mee in aanraking kwamen. Voor beide partijen een gemiste kans denk ik.”

Daarom bestaan onze teams voor de helft uit ‘oude-Nederlanders’ en voor de helft uit ‘nieuwe-Nederlanders’. We staan open voor de nieuwe en aanvullende perspectieven die onze nieuwkomer collega’s ons brengen en daar leren wij als collega’s en als organisatie ontzettend veel van. Het verhoogt de kwaliteit en het succes van ons werk.


_____


MEET NewBees: “Contributing to an environment in which everyone can get the most out of themselves”


This is Dorien. If you asked our matchers, they would describe Dorien as ‘my big sister’. The guardian of our team, because no matter what, nothing should ever be at the expense of our people.


“I try to contribute to an environment in which everyone can get the most out of themselves. That goes to our team, our organization, but also to our society.”


At NewBees we work every day towards an inclusive society where there is room for every talent. But if you really want that, our society has to change.


“It cannot be that we organize everything in a certain way and if people join us, they have to fit into that ‘shape’. Then we lose all kinds of beautiful aspects, which we didn’t think of when organizing our ‘shape’, since we had never come into contact with them. I believe this is a missed opportunity for all parties.”

That is why half of our team consist of ‘old-Dutch’ and half of ‘new-Dutch’. We are open to the new and additional perspectives that our newcomer colleagues bring us. As colleagues and as organization we learn a lot from that. It increases the quality and success of our work.