• NewBees

MEET NewBees: "De impact die we hebben op de persoonlijke groei van onze teamleden is enorm"

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Dit is Inge. Onze team coördinator in Zaanstad. Inge werkt al een hele tijd bij NewBees en heeft ondertussen haar eigen team gevormd in Zaanstad om daar kwalitatieve matches te maken. Daarin vindt ze het belangrijk om focus te houden: ‘Ik probeer het altijd simpel te houden. Niet te veel andere dingen ernaast doen.’ Dus alle aandacht op werk en matches. Hoe? Door naar mensen te luisteren.


Dat is ook kenmerkend voor de manier waarop ze haar team ondersteund. Iedereen in het team begeleidt ze op hun eigen manier, want wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet en andersom. ‘Wat het beste werkt, is als ik mijzelf en al mijn tijd beschikbaar stel voor het team. Ik denk mee en spring in waar nodig. Ik faciliteer hun.’


De impact die je dan hebt op de persoonlijke groei van teamleden is enorm. De groei die ze namelijk doormaken, is de groei die voor hun het meest van waarde is. ‘Zo kwam er iemand bij ons team waarvan ik in eerste instantie niet wist hoe ik haar verder kon helpen. Ze leek alles al op orde te hebben. Toen bleek dat ze nog een stukje zelfvertrouwen en werkervaring wilde opbouwen. Nu stapt ze gewoon een school of winkel binnen om met de eigenaar te praten en regelt vervolgens een nieuwe werkgever en mooie werkplek voor een nieuwkomer. Dat is ontzettend gaaf en geeft veel voldoening, niet alleen voor mij en voor haar, maar voor iedereen in het team.’


‘Het kijken naar mensen en luisteren naar wat ze nodig hebben, is een stukje menselijkheid voor mij wat kenmerkend is voor NewBees. Maar tegelijkertijd is NewBees ook heel professioneel en gedreven met een duidelijke opdracht en doelstelling.’

Daarin is het ook belangrijk om te weten wanneer je iemand niet kan helpen. Wanneer je moet stoppen. ‘Alles wat wij doen, doen we op basis van gelijkwaardigheid. We grijpen dus niemand in de kraag om iets te forceren wat ze niet willen, maar we motiveren iemand om een eerste stap te zetten. We maken die eerste stap laagdrempelig en toegankelijk. Onze eigen diversiteit in het team helpt daarin enorm. Dan kan iemand met je praten in jouw taal en heeft een vergelijkbare achtergrond. Maar als iemand niet wil, dan wil iemand niet. Gelukkig zijn er genoeg mensen die wel willen, en die helpen we maar al te graag aan een plek die echt bij hun past, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.’


Meer weten wat we voor jou, jouw bedrijf of in jouw gemeente kunnen doen? Neem contact op!


_____


MEET NewBees: "The impact we have on our team in terms of the personal growth is huge"

MEET Inge. Our team coordinator in Zaanstad. Inge has been working at NewBees for a long time and has now formed her own team in Zaanstad to make matches that matter. She believes it is important to keep focus: "I always try to keep it simpel. Don't get tempted in doing too many things." So, full focus on work and matches. How? By listening to people.


That is also typical about the way she supports her team. She supports everyone differently, because what works for one person does not work for the other and vice versa. "What works best is if I make myself and all my time available to the team. I think along and help where necessary. I facilitate them."

The impact we have on the personal growth of our team members is huge. Because, the growth they are experiencing is the growth that is of most value to them. "For example, someone joined our team who at first I didn't know how to further her with her development. She seemed to have everything in order. Then it turned out that she wanted to build up a bit of self-esteem and work experience. Now she just steps into a school or shop to talk to the owner and then arranges a nice new workplace for a newcomer. That is very cool and very rewarding, not only for me and for her, but for everyone on the team."

"Looking at people and listening to what they need is a piece of humanity that characterizes NewBees for me. But at the same time, NewBees is also very professional and driven with a clear mission and objective."

That means it is also important to know when you cannot help someone. To know when to stop. "Everything we do, we do based on equality. That means we don't force anyone to do something they don't want, but instead we motivate someone to take the first step. We make that first step easy and accessible. Our own diversity in the team helps enormously with that: someone can talk to you in your language and has a similar background. But if someone doesn't want to be helped, we can’t help them. Fortunately, there are enough people who are very eager to get started, and we are happy to help them find a place that really suits them, so that they can move on to a paid job afterwards."

Would you like to know more about what we can do for you, your company or in your municipality? Get in touch!