• NewBees

Artikel: Vrouwelijke statushouder vaak onder de radar bij werkbegeleiding

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Een grote meerderheid van de statushouders blijkt nog geen betaald werk te hebben. Vooral vrouwen vinden het moeilijk om werk te vinden. Daarom pleit Kennisplatform Integratie & Samenleving voor meer trajecten waarin vrouwen, en hun vaardigheden, ambities en scholing, centraal staan.


Daar kan NewBees bij helpen, want NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving. Op basis van maatwerk matchen we nieuwkomers met passende traineeships bij lokale ondernemers en organisaties. Daarbij staat NewBees open voor alle nieuwkomers, dus ook voor vrouwen.


Meer weten over wat we doen? Kijk op www.new-bees.org


Lees hier het volledige artikel van het NRC.


______


Article: Female status holder often under the radar during work supervision


A large majority of status holders do not yet appear to have paid work. Women in particular find it difficult to find work. That is why the Knowledge Platform Integration & Society argues for more pathways in which women, and their skills, ambitions and training, are central. NewBees can help with that, because NewBees prepares newcomers, refugees, for a job: at a place in our society. Based on customization, we match newcomers with appropriate traineeships at local entrepreneurs and organizations. In addition, NewBees is open to all newcomers, including women. Want to know more about what we do? Check out www.new-bees.org Read the full article from the NRC here.