• NewBees

Artikel: De maatschappelijke uitdaging centraal

Bijgewerkt: 12 uur geleden

Tijdens een congres van Social Enterprise over ‘De maatschappelijke uitdaging centraal’ spraken wij met de Rijksuniversiteit Groningen en Platform31 over de voordelen en uitdagingen van (sociaal) ondernemerschap voor statushouders.


Daaruit kwam de volgende conclusie:


Voor een succesvolle start is goed contact tussen overheid, ondernemer en het onderwijs van cruciaal belang. Contact waarbij echt gekeken wordt naar wie je tegenover je hebt.

En laat dat nou het uitgangspunt zijn van al het werk dat wij doen.


Lees hier het volledige artikel.


______


Article: Focus on the social challenge


During a conference of Social Enterprise on 'The social challenge', we spoke with the University of Groningen and Platform31 about the benefits and challenges of (social) entrepreneurship for beneficiaries. From this came the following conclusion:

Good contact between government, entrepreneur and education is crucial for a successful start. Contact that really looks at who you have in front of you.

And let that be the starting point for all the work we do. Read the full article here (in Dutch).