• NewBees

MEET NewBees: “Ik hou van dromen en ga er achteraan.”

Bijgewerkt: 14 uur geleden


Dit is Nagham. Nagham is onze matcher in Rotterdam en programmeur van het NewBees online platform. Ze komt oorspronkelijk uit Raqa, Syrië. Toen ze in Nederland aankwam, werd al snel duidelijk dat ze haar eigen expertise in de landbouwtechniek hier niet kon inzetten. “Mijn diploma heeft de reis naar Nederland niet overleefd.”

Maar je bent nooit te oud om te leren, dus besloot ze een nieuwe weg in te slaan en een nieuwe carrière te beginnen. Via Hack Your Future, codeerschool voor vluchtelingen, kreeg ze de kans om codeertaal te leren. Zo kwam ze bij NewBees terecht. In eerste instantie als stagiair in ons IT-team, en meer recent met een betaalde baan als officieel lid van dat team en als matcher op onze nieuwe locatie in Rotterdam.

Wat vindt ze het mooiste aan Nederland?


“Dat je hier niet alleen kunt dromen, maar je dromen ook kunt laten uitkomen. Ik hou van dromen en ga er achteraan. Heb je een droom? Dan ben je al halverwege.”

“Je kunt anderen vragen om die droom te helpen waarmaken, maar uiteindelijk moet je het echt zelf doen. Je moet gemotiveerd zijn om te bereiken wat je wilt. Want zoals mijn collega Shatha ook zegt: “Anderen kunnen je helpen bij het bouwen van de brug, maar je zult hem zelf moeten oversteken.”

_______________

MEET NewBees: "I love dreams and going after them."


Meet Nagham. Nagham is our Matcher in Rotterdam and programmer of the NewBees online platform. She is originally from Raqa, Syria. After she arrived in the Netherlands, it soon became clear that she could not put her own expertise in agricultural engineering to work here. "My diploma did not survive the trip to the Netherlands.”

But you're never too old to learn, so she decided to take a new path and start a new career. Through Hack Your Future, a coding school for refugees, she got the chance to learn coding language. That is how she ended up at NewBees. Initially as an intern in our IT team, and more recently as an official member of that team and as a matcher at our new location in Rotterdam.

What does she find the most beautiful thing about the Netherlands?


"That you can not only dream here, but also make them come true. I love dreams and go after them. So do you have a dream? Then you are already halfway.”

“You can ask others to help realize that dream, but in the end you really have to do it yourself. You have to be motivated to achieve what you want. Because as my colleague Shatha also says: “Others can help you build the bridge, but you will have to cross it yourself.”