• NewBees

NewBees Perspectives: De perfecte match bij NewBees Amersfoort

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Verhaal door: Linda Rook, Manager Amersfoort

"Dit is wat er gebeurt als je mensen aan werk helpt dat dichtbij hun passie en talenten staat."

Hoe leuk is het, wanneer je iemand heb gematcht aan (vrijwilligers)werk, en ziet dat zij een glimlach op haar gezicht krijgt bij de rondleiding van haar nieuwe werkomgeving. Dit is wat er gebeurt als je mensen aan werk helpt dat dichtbij hun passie en talenten staat. Zo ook Sarab, die ik vorige week bezocht bij haar vrijwilligerswerk in het Musiom in Amersfoort. Het Musiom is een nieuw hedendaags museum aan de stadsring in Amersfoort, en ze zochten vrijwilligers om bezoekers te ontvangen! Vol trots liet ze mij haar nieuwe werkplek zien. Zoals dit schilderij: het symboliseert de overtocht van nieuwkomers over de Middellandse Zee, en is deel van een grotere expositie naar aanleiding van dit onderwerp.

Sarab zegt dat de mensen bij Musiom ontzettend aardig zijn: "het voelt als familie", aldus Sarab. In Syrië werkte Sarab ook met kunst; daar heeft zij schilderijen gerestaureerd. Leuk dat het Musiom er voor openstaat om ook nieuwkomers in Amersfoort een plek te geven. Hierdoor kunnen mensen als Sarab de Nederlandse taal oefenen én mensen ontmoeten. Keep up the good work NewBees!

_____


NewBees Perspectives: The perfect match at NewBees Amersfoort


"This is what happens when you help people find work that is close to their passion and talents."

It is so nice when you have matched someone to (volunteering) work, and see that she gets a smile on her face when she gives you a tour of her new work environment. This is what happens when you help people find work that is close to their passion and talents. This is also the case with Sarab, who I visited last week during her volunteer work at the Musiom in Amersfoort. The Musiom is a new contemporary museum on the city ring in Amersfoort, and they were looking for volunteers to receive visitors! She proudly showed me her new workplace. Like this painting: it symbolizes the crossing of newcomers across the Mediterranean, and is part of a larger exhibition on the subject.


Sarab says that the people at Musiom are very nice: "it feels like family". Sarab also worked with art in Syria; there she restored paintings. Nice that the Musiom is open to also give newcomers a place in Amersfoort. This allows people like Sarab to practice the Dutch language and meet people. Keep up the good work NewBees!


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19