• NewBees

NewBees Perspectives: "Zo dicht mogelijk bij nieuwkomers naar mogelijkheden zoeken"

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Verhaal door: Linda Rook, Manager Amersfoort

"Elke dag word ik er weer blij van om de situatie van nieuwkomers te verbeteren door deuren te openen naar plekken waar zij hun talenten kunnen inzetten."

Ik voel me bij NewBees als een vis in het water: het lijkt net of alles wat ik in het verleden heb gedaan op zijn plek komt. De studie facility management, mijn buitenland ervaring, het zien van kansen en mogelijkheden in de vele projecten die ik heb gedaan, ik kan alles combineren in de rol van Amersfoort coördinator bij NewBees.

Elke dag weer word ik er blij van om de situatie van nieuwkomers te verbeteren door deuren te openen naar plekken waar zij hun talenten kunnen inzetten.

Zo zag ik een mevrouw uit Syrië opfleuren toen zij, na altijd met kunst te hebben gewerkt, hier in Nederland als gastvrouw in een museum terecht kon. Zo heb ik iemand ontmoet die als imker heeft gewerkt, en nu hier in Amersfoort helpt met het opbouwen van bijenhotels. Zo probeer ik elke keer weer heel dicht bij de mensen te zoeken, op hun eigen talenten en ervaringen te letten, en daar de mogelijkheden te zien. Dit leidt tot succesvolle matches, waar zowel de nieuwkomers in de stad als de stad Amersfoort blij mee zijn.

Ook binnen de organisatie heb ik een mooie match gemaakt door de talenten van Sheelan, een vrouw uit Syrië die twee jaar in Nederland woont, in te zetten voor NewBees. Dankzij Sheelan kan ik nu nog beter het contact met nieuwkomers faciliteren, want zij weet uit persoonlijke ervaring wat nieuwkomers beweegt.


_____


NewBees Perspectives: "Zo dicht mogelijk bij nieuwkomers naar mogelijkheden zoeken"


"Every day I am happy to improve the situation of newcomers by creating opportunities for them where they can use their talents."

I feel like a fish at sea at NewBees: it seems like everything I've done in the past has now found its use. The study facility management, my experience abroad, seeing opportunities and possibilities in the many projects I have done, I can combine everything in the role of Amersfoort coordinator at NewBees.

Every day I am happy to improve the situation of newcomers by creating opportunities for them where they can use their talents.

For example, I saw a lady from Syria flourish when, after always having worked with art, she was able to visit a museum here in the Netherlands as a hostess. Or when I met someone who worked as a beekeeper and is now helping to build bee hotels here in Amersfoort. So every time I try to search for opportunities that are very close to people, to pay attention to their own talents and experiences, and to see the possibilities there. This leads to successful matches, that benefit both the newcomers in the city and the city of Amersfoort.

I have also made a good match within the organization NewBees by using the talents of Sheelan, a woman from Syria who has lived in the Netherlands for two years. Thanks to Sheelan, I can now facilitate contact with newcomers even better, because she knows from personal experience what moves newcomers.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19