• NewBees

NewBees Perspectives: "Ik kijk ernaar uit om de groei en impact van NewBees te volgen"

Bijgewerkt: 10 aug 2020


Verhaal door: Bertil Noortman, NewBees Intern / Matching, Zaandam

"Als ‘newbee’ in het NewBees-team voelde ik me vanaf dag één welkom en gelijkwaardig. Het motiveerde me om zoveel mogelijk nieuwkomers bij aankomst in Nederland hetzelfde gevoel te geven."

In september 2016 reisde ik op mijn de eerste dag als stagiair bij NewBees naar het inmiddels gesloten opvangcentrum voor vluchtelingen in Zaandam - het was de lanceringsdag van het nieuwe NewBees-logo. Verlegen als ik was, keek ik vanuit een hoek van de kamer toe terwijl het NewBees-team trots hun nieuwe logo presenteerde. Na de presentatie en een korte rondleiding door het centrum verzamelde het NewBees-team zich voor een groepsfoto met wethouder Rita Visscher-Eveleens uit de gemeente Zaanstad. Omdat het mijn eerste dag was, dacht ik dat ik niet op de foto mocht staan, dus wachtte ik achter de fotograaf. Maar toen zei Annemiek, de oprichter van NewBees: “Bertil, waar wacht je nog op? Je maakt nu deel uit van het team, dus je moet je bij ons aansluiten! ” Bovenstaande foto was het resultaat.

Als ‘newbee’ in het NewBees team voelde ik me vanaf dag één welkom en gelijkwaardig. Het motiveerde me om zoveel mogelijk nieuwkomers bij aankomst in Nederland hetzelfde gevoel te geven.

In de volgende twee jaar zou ik veel geweldige nieuwkomers ontmoeten en leren kennen, evenals de organisaties en bedrijven die geloven in een inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld:

  • Jacob, de Nederlandse allrounder die ik overal leek te ontmoeten omdat hij behoorlijk actief is in Zaanstad. Hij hielp meerdere nieuwkomers door hen een stageplek te geven ...

  • Mohammad, de Syrische kleermaker en karateleraar die altijd gemotiveerd was en vrijwilligerswerk deed voor NewBees als kleermaker ...

  • Dego, de Somalische verzorger die erg sociaal is en momenteel ouderen helpt om actiever te worden ...


Ik kreeg de kans om de groei van NewBees als organisatie te zien: we lanceerden ons innovatieve aanmeldingssysteem, ons team in Zaanstad verdubbelde in omvang, we implementeerden de eerste workshops voor ons NewBees traineeship programma…. Ik zou kunnen doorgaan, maar ik denk dat je het punt begrijpt: ik hou van mijn werk! Helaas zal ik NewBees aan het einde van de maand moeten verlaten. Maar ik kijk er naar uit om de aanhoudende groei en impact van NewBees als een nuttig platform voor nieuwkomers te volgen - voor diegenen die proberen de tools en vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn om een ​​interessante baan te krijgen die past bij hun kwaliteiten en competenties.


_____


NewBees Perspectives: "I look forward to following the growth and impact of NewBees"


“As a ‘newbee’ to the NewBees team, I felt welcome and equal from day one. It motivated me to give the same feeling to as many newcomers as possible when they arrived in the Netherlands."

In September 2016, I travelled to the now closed refugee reception centre in Zaandam for my first day as an intern for NewBees — it was the launch day of the new NewBees logo. Shy as I was, I watched from a corner of the room as the NewBees team proudly presented their new logo. After the presentation and a short tour of the centre, the NewBees team gathered for a group picture with alderman Rita Visscher-Eveleens from the Zaanstad municipality.

As it was my first day, I thought I wasn’t supposed to be in the picture, so I waited behind the photographer. But then Annemiek, the NewBees founder, said: “Bertil, what are you waiting for? You are part of the team now, so you should join us!” The picture above was the result.

As a ‘newbee’ to the NewBees team, I felt welcome and equal from the day I started. It motivated me to give the same feeling to as many newcomers as possible when they arrived in the Netherlands.

In the following two years, I would get to know and learn from a lot of amazing newcomers, as well as the organizations and companies that believe in an inclusive society. For example:

  • Jacob, the Dutch all-rounder who I seemed to meet everywhere as he is quite active in Zaanstad. He helped multiple newcomers by giving them a place to do an internship...

  • Mohammad, the Syrian tailor and karate teacher who was always motivated and did voluntary work for NewBees as a tailor...

  • Dego, the Somali caregiver who is very social and is currently helping elderly people to become more active...

I got the opportunity to witness the growth of NewBees as an organization: we launched our innovative sign-up system, our team in Zaanstad doubled in size, we implemented the first workshops for our NewBees traineeship program…. I could continue, but I think you get the point: I love my job!

Unfortunately, I will have to leave NewBees at the end of the month. But I look forward to following the continued growth and impact of NewBees as a useful platform for newcomers — for those trying to obtain the tools and skills required to get an interesting job that matches their qualities and competences.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19