• NewBees

NewBees Perspectives: "De bal voor onze newbees begint te rollen"

Bijgewerkt: 13 uur geleden


Verhaal door: Valerie van Lanschot, NewBees Matching + Office Manager

"Hun motivatie, enthousiasme en nieuwsgierigheid om in Nederland aan de slag te gaan en verder te werken aan hun carrière is ongelooflijk aanstekelijk."

Vandaag reed ik op de fiets met een grote, voldane glimlach op mijn gezicht. De gedachte ging door mijn hoofd? Mijn werk kan me zo gelukkig maken. Een paar keer per week merk ik dat ik deze glimlach heb na het terugfietsen van een afspraak. Vanmorgen was ik terug aan het fietsen van een afspraak bij Takecarebnb, waar momenteel een van onze nieuwkomers stage loopt. Ze is er nu bijna 4 maanden en ze is een volwaardig lid van hun team geworden: ze heeft zichzelf specifieke taken toegewezen omdat ze zich op deze gebieden verder wil ontwikkelen. Dit is precies hoe een NewBees-match zou moeten verlopen! De bal voor onze nieuwkomers begint te rollen.


En als ze me vertelt over haar verdere carrièreplannen en hoop, werken de radars in mijn hoofd terwijl ik begin na te denken over alle mogelijkheden en potentiële kansen voor haar toekomst - en hoe NewBees haar kan helpen met deze plannen.

Het begin van mijn week bracht diezelfde energie en enthousiasme: zo'n zeven statushouders van het AZC brachten een werkbezoek aan NewBees als onderdeel van hun VOORwerk-training. Hun motivatie, enthousiasme en nieuwsgierigheid om in Nederland aan de slag te gaan en verder te werken aan hun carrière is ongelooflijk aanstekelijk. Hun profielen, achtergronden en ervaringen variëren drastisch - van geschiedenisleraar tot salesmanager, van bakker tot taxichauffeur - de radars in mijn hoofd werken alweer.


Er is zoveel potentieel, zoveel talent - zoveel hoop.

Ik zet me graag in voor nieuwkomers die aan de slag willen met hun carrière in een geheel nieuw en onbekend land. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat mijn matches op een dag op hun fiets rijden met dezelfde glimlach die ik vaak heb: met dezelfde hoeveelheid energie, enthousiasme en voldoening die alleen kan komen door werk te doen waar je van houdt.


_____


NewBees Perspectives: "The ball for our newbees has started rolling"


“Their motivation, enthusiasm and curiosity to get started in the Netherlands and continue working on their careers is incredibly infectious."

Today, I was riding my bike with a big, cheesy smile on my face. The thought going through my mind? My work has the ability to make me so happy. A few times a week, I catch myself having this smile after biking back from an appointment.

This morning, I was cycling back from an appointment at Takecarebnb, where one of our newbees is currently interning. She's been there for almost 4 months, and she's become an authentic member of their team: she's appointed herself specific tasks because she wants to develop herself further in these fields. This is exactly how a NewBees match is supposed to go! The ball for our newbees has started rolling.


And when she tells me about her further career plans and hopes, the radars in my head are working as I begin thinking of all the possibilities and potential opportunities for her future — and how NewBees can help her with these plans.

The beginning of my week brought this same energy and enthusiasm: some seven status holders from the AZC had a work visit to NewBees as part of their VOORwerk training. Their motivation, enthusiasm and curiosity to get started in the Netherlands and continue working on their careers is incredibly infectious. Their profiles, backgrounds and experiences vary drastically — from history teacher to sales manager, from baker to taxi driver — the radars in my head are already working again.


There is so much potential, so much talent — so much hope.

I am happy to commit myself to newbees who want to get started with their career in an entirely new and unfamiliar country. My goal is to ensure my matches one day ride their bikes with the same smile I often have: with the same amount of energy, enthusiasm and satisfaction that can only come from doing work that you love.