• NewBees

Artikel: De werkgelegenheid voor nieuwkomers verschilt per gemeente

Bijgewerkt: 12 uur geleden


Volgens een recent artikel van RTL Nieuws verschillen de kansen op werk voor nieuwkomers heel erg per gemeente.

Zo blijkt uit het artikel dat terwijl sommige gemeenten zich richten op onderwijs, opleiding en het gebruik van vaardigheden en ervaring uit het verleden, nemen anderen niet de tijd om dergelijke factoren in overweging te nemen, en richten zich uitsluitend op het zo snel mogelijk afronden van het proces. Het artikel vergelijkt de ervaringen van de Syrische inboorlingen Ismaël met Ahmed (hierboven) - terwijl de een de kans kreeg om zijn medische beroep in Nederland voort te zetten, kreeg de ander niet dezelfde kansen, waardoor hij werk kreeg dat enorm verschilt van zijn achtergrond en ervaring. Je kunt het artikel hier lezen. NewBees kijkt er naar uit samen te werken met lokale gemeenten om nieuwkomers te helpen zinvolle werkmogelijkheden te vinden in hun ervaringsgebied.


_____


Article: Employment opportunities for newcomers are very different at each Dutch municipality


According to a recent RTL Nieuws article, chances of employment for newcomers are very different from one Dutch municipality to another. While some municipalities focus on further education, training, and utilizing past skills and experience, the article explains, others don't take the time to consider such factors, focusing solely on time and finishing the process as quickly as possible.

The article compares the experiences of Syrian natives Ishmael to Ahmed (above) — while one was given the opportunity to continue his medical profession in the Netherlands, the other wasn't given the same opportunities, leaving him with work that vastly differs from his background and experience.

You can read the article here (in Dutch).

NewBees is excited to continue working with local municipalities in order to help newcomers find meaningful work opportunities in their fields of experience.