• NewBees

Artikel: Duurzame match tussen vluchteling en werkgever is gedeelde verantwoordelijkheid

Bijgewerkt: 11 uur geleden


Het realiseren van een duurzame relatie tussen vluchteling en werkgever, is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de werkgever, gemeente en de vluchteling zelf de belangrijkste rol spelen.

Dat is een van de conclusies van de kennisuitwisseling over het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders, die onlangs werd georganiseerd door Movisie binnen het programma K!X Works. Annika Hagg, projectleider Zaanstad, was aanwezig bij de expertmeeting.


'Het belangrijkste is dat je mensen aan de arm meeneemt, zodat een werkgever een gezicht heeft bij de naam van een vluchteling.’

Aan het woord is een medewerker van NewBees, een organisatie die vluchtelingen helpt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. ‘Wanneer er een klik is, hoeft de beheersing van de Nederlandse taal geen obstakel te zijn en gaan werkgevers gewoon zelf aan de slag met vertalen via Google Translate.’

Lees de rest van het artikel hier.


_____


Article: Sustainable match between refugee and employer is shared responsibility


Realizing a sustainable relationship between refugee and employer is a shared responsibility in which the employer, municipality and the refugee themselves play the most important role.

This is one of the conclusions of the knowledge exchange on promoting labor participation of status holders, which was recently organized by Movisie within the K! X Works program.

Annika Hagg, project manager Zaanstad, attended the expert meeting.


"The most important thing is that you bring people with you, so that an employer has a face by the name of a refugee."

These are the words of an employee of NewBees, an organization that helps refugees find suitable voluntary work. "When there is a click, the skill of the Dutch language does not have to be an obstacle and employers simply start translating via Google Translate"

Read the rest of the article here (in Dutch).