• NewBees

Changemaking Collaborations: Vluchtelingen en locals doen samen vrijwilligerswerk

Bijgewerkt: 11 uur geleden


Acht maanden terug, toen de organisatie Amsterdam Cares op zoek was naar een manier om nieuwkomers in de omgeving te helpen, gingen ze een samenwerking aan met NewBees. Samen creërden ze een nieuw concept - het matchen van vluchtelingen met locals om samen vrijwilligerswerk te doen.


"We wilden iets doen voor vluchtelingen, maar we wisten niet wat." zei Caroline Cranen van Amsterdam Cares. "We zochten naar de beste manier om iets te doen voor vluchtelingen, en toen vonden we NewBees." De non-profit organisatie biedt verschillende flexibele opties voor vrijwilligerswerk voor locals, maar wilden daar nieuwkomers ook in betrekken. "Hiermee bereiken we veel," zei Caroline. "Het geeft vluchtelingen een kans om locals te leren kennen, Nederlands te oefenen en meer te leren over de Nederlandse cultuur."


Caroline was verbaasd over hoe goed de newbees al Nederlands konden spreken toen ze begonnen met matchen. Ze was ook verwonderd over de mindset van de vrijwilligers:


"De vluchtelingen zeggen, 'Ik ben nu hier, en ik wil iets nieuws opbouwen, vrijwilligerswerk doen en een opleiding volgen', - een echte ambitie. Ook zijn ze allemaal erg slim en geleerd."

Ze ziet de samenwerking als een kans waar zowel nieuwkomers als locals van kunnen profiteren. "Het is goed voor vluchtelingen om meer te leren over de Nederlandse maatschappij, maar het is ook goed, bijvoorbeeld, voor de ouderen hier om nieuwe mensen te ontmoeten van een andere cultuur - ik denk dat het een win-win situatie is."


"Vluchtelingen zijn normale mensen, net zoals wij. Zij hadden een normaal leven, vergelijkbaar met dat van ons. Het is leuk om ze te leren kennen en te praten over hun cultuur."


"Het is erg goed voor vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen. Ik denk dat het de eerste stap is richting een betaalde baan. Het is goed om de Nederlandse maatschappij beter te leren kennen en nieuwe mensen te ontmoeten. Onze matches doen samen vrijwilligerswerk, maar zien elkaar ook vaak naast het werk. Ze eten samen en sommigen worden vrienden."


_____


Changemaking Collaborations: Refugees and locals doing volunteering work together


Eight months ago, when the organization Amsterdam Cares was looking for a way to get involved with helping nearby newcomers, they partnered with NewBees to create a new concept — matching refugees with Dutch locals to do volunteer work together.

“We wanted to do something for refugees, but we didn’t know what,” said Caroline Cranen of Amsterdam Cares. “We were searching for the best way to do something for refugees, and we found NewBees.” The non-profit offers flexible volunteer opportunities to Dutch locals, but wanted to do something that involved newcomers as well. “This accomplishes many things,” said Caroline. “It gives refugees a chance to interact with Dutch locals, practice the Dutch language, and learn more about the Dutch culture first-hand.”

Caroline was surprised at the high level of Dutch the NewBees could already speak upon matching. She was also amazed by the mindsets of the volunteers:


“The refugees are saying, ‘I’m here now, and I want to build something new, volunteer, go back to school,’ and so on — it’s real ambition. They are very smart and well-educated.”

She sees the partnership as a chance for both newcomers and locals to benefit.

“It’s good for refugees to learn more about the Dutch society, but it’s also good, for example, for the elderly here to meet new people, people from another culture — I think it’s a win-win.”

“Refugees are just normal people. They are like us. They had a normal life, similar to our lives. It’s great to meet them and talk about their culture.”

“It’s very good for refugees to volunteer. I think it’s the first step for later paid work or a real job. It’s good to know the Dutch society, to learn more about it, to meet new people. Our matches do volunteer work together, but they also see each other much more than only volunteering. They have dinner together, and some of them are becoming friends.”