• NewBees

NewBees at Work: De ervaring van Stichting BIND

Bijgewerkt: 13 uur geleden

"Bashar is nu gewoon onderdeel van het BIND team. Hij is geen vluchteling, hij is geen 'newbie', hij is gewoon Bashar."

Geschreven door Ellen Barnes


Toen Bas en Judith besloten om hun eigen stichting in Zaandam op te zetten, hadden ze een doel: om een sociale en culturele ontmoetingsplaats op te zetten waar mensen met allerlei achtergronden bij elkaar konden komen om van elkaar te leren.


Met de missie om mensen te 'binden' door creativiteit en gedeelde interesses, besloten ze om een oud, verlaten gebouw om te toveren in een gerenoveerde ontmoetingsplek voor ondernemers en creatievelingen om te werken, samen te werken of gewoon een kop koffie te drinken. En dus was Stichting BIND geboren.


Bas from Stichting BIND

Op hetzelfde moment was Bashar, een Syrieër met ervaring in de bouw op het gebied van timmerwerk, waterleidingen en verwarmingen, op zoek naar een manier om betrokken te raken in de gemeenschap van Zaandam. Zijn nieuwe thuis.


Bas en Judith wilden een inclusieve organisatie die open was voor alle mensen die in Zaandam woonden, inclusief de groeiende vluchtelingen populatie. Dus toen het legaal werd voor nieuwkomers om vrijwilligerswerk te doen, initieerde BIND een samenwerking met NewBees.


"Hier was eerst niets," zei Bas over de nu gedeeltelijk gerenoveerde ruimte. "Het was allemaal beton en stof, en Bashar is een groot onderdeel van het heropbouwen van deze ruimte. Bashar kwam via NewBees, maar het duurde niet lang voor hem om gewoon Bashar te zijn, onderdeel van ons team."


"Als je nauw samenwerkt met degenen die de situatie in Syrië van dichtbij hebben meegemaakt, wordt het al snel duidelijk dat de manier waarop Nederlanders geïnformeerd worden over de situatie volkomen anders is dan de manier waarop zij dat hebben ervaren," zei hij.

Bashar working inside BIND

"Bijvoorbeeld Bashar. Hij neemt lessen, hij oefent Nederlands, hij doet vrijwilligerswerk, hij is actief. De reden dat hij hier is, is helemaal niet chique. Het is geen vakantie. Hij gaat gebukt onder een enorm gewicht dat er op zijn schouders rust, omdat hij hier is. De enige manier voor ons om daarmee om te gaan is om actief te zijn, positief te blijven, dingen te proberen, want we moeten open blijven voor de verhalen en de aanwezigheid van de mensen die hier komen. Maar de mensen die hier komen moeten ook open staan om ons te begrijpen, om deel te willen nemen in de manier waarop we werken en denken. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, daar gaat het niet om. Het oneens zijn is ook helemaal oké, maar blijf open. Blijf actief. Net als Bashar."


"NewBees is echt een verbinding tussen twee werelden. Zodra de verbinding er is, is dit hoe het kan zijn. Bashar is nu gewoon onderdeel van het BIND team. Hij is geen vluchteling, hij is geen 'newbie', hij is gewoon Bashar. Zo zou het moeten zijn. Maar het feit dat de verbinding is gemaakt door NewBees betekent veel."

Lees Bashar's verhaal en zijn werk ervaring bij Stichting BIND hier.


_____


NewBees at Work: The experience of Stichting BIND

Written by Ellen Barnes


"Bashar is now just part of the BIND team. He’s not a refugee, he’s not a ‘newbie,’ he’s just Bashar."

When Bas and Judith decided to start their own foundation in Zaandam, they had one goal: to create a social and cultural meeting place in which people of all backgrounds can come and learn from each other.


With a mission of “binding” people together through creativity and common interests, they decided to transform an old, abandoned building into a renovated meeting place for entrepreneurs and creatives to work, collaborate, or just have a cup of coffee. Thus, Stichting BIND was born.


At the same time, Bashar, a Syrian native with a background in carpentry, water piping, heating and building, was looking for a way to get involved in his new home of Zaandam.

Bas and Judith wanted the organization to be inclusive to all people living in Zaandam, including the growing refugee population. So when it became legal for newcomers to volunteer, BIND initiated a partnership with NewBees.

“Here, there was nothing,” said Bas about the now partially renovated space. “It was all just concrete and dust, and Bashar is part of really building this place. Bashar came through NewBees, but it didn’t take long for him to just be ‘Bashar, a part of the team.'”

“When you work closely with those who’ve experienced the situation in Syria firsthand, it becomes clear that the way we as Dutch people are informed about the situation is completely different from the way they have experienced it,” he said.

"Take Bashar as an example. He’s going to lessons, he’s practicing Dutch, he’s volunteering, he’s active. The reason why he’s here is not a pretty reason; it’s not a holiday. So there’s a lot of weight on his shoulders because of where he is. The only way to fight that is to be active, be positive, try things, and be open, because we have to be open to the stories and the presence of people who come here. But the people who come here must also be open to understand us, to participate in how we function and how we think — not agree, you don’t have to agree. That’s not an issue. To disagree is perfectly fine, but be open. Be active. Like Bashar.”

“NewBees is really the connection between two worlds. As soon as the connection is there, it can be like this. Bashar is now just part of the BIND team. He’s not a refugee, he’s not a ‘newbie,’ he’s just Bashar. It should be like that. The fact that the connection was made through NewBees is very valuable.”

Read Bashar's story and experience working with Stichting BIND here.