• NewBees

NewBees at Work: Bashar, de vakman

Bijgewerkt: 12 uur geleden


"Wij vluchtelingen hebben vaardigheden aan te bieden. We hebben alleen de juiste kans nodig om ze te gebruiken."

Geschreven door Ellen Barnes

Bashar is klusjesman. Of het nou timmerwerk, waterleidingen of verwarming zijn, Bashar gedijt bij het creëren van nieuwe, en het repareren van oude dingen. Dus toen hij op zoek was naar vrijwilligerswerk in zijn nieuwe thuis Zaandam, kon NewBees de voor hem de perfecte match vinden.


Stiching BIND, een organisatie gevestigd in Zaandam, had een missie: om een oud gebouw in Zaandam te renoveren en volledig te transformeren in een gemeenschappelijke ruimte waar artiesten en creatieve professionals kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen te werken.


De laatste vijf maanden is Bashar elke zaterdag bij het oude gebouw geweest om te helpen met van alles: van het schilderen van de muren tot het maken van houten trappen.


Bas, co-founder van BIND, grapt dat terwijl de Nederlanders de nostalgie mooi vinden, Bashar juist alle nieuwe materialen geweldig vindt. "Nederlandse houden van oude spullen," lacht Bashar. "En wat ons betreft, wij willen dat alles nieuw is."


Een jaar nadat hij in Nederland is aangekomen, besluit Bashar om te beginnen met vrijwilligerswerk, omdat hij onderdeel wil uitmaken van de maatschappij en wil helpen een verschil te maken, in plaats van thuis te zitten.


"Als je altijd thuis blijft, wordt je gefrustreerd en wanhopig," zegt hij. "Ik wilde naar buiten en andere mensen ontmoeten."

In Syrië was Bashar een doorgewinterde vakman. Bij BIND is Bashar in staat gesteld om zijn talenten en vaardigheden nog verder te ontwikkelen: van hand-gemaakte houten kasten tot trappen en tafels. Zijn favoriete project was het maken van een houten inbouwkast in de gerenoveerde ruimte van BIND. Hij kan dan ook vol overgave vertellen over de vele stappen die het heeft gekost om een dergelijke kast te maken. "We hebben het gat tussen de muur en het dressoir opgevuld, toen het hout aan de achterste muur bevestigd, en toen alle plakken gemaakt," legt hij uit.

Ondanks de vaardigheden verworven ziet Bashar de ontmoetingen met anderen als het meest waardevolle aspect van het vrijwilligerswerk bij BIND. Deze kans heeft hem in staat gesteld om meer Nederlandse mensen en andere nationaliteiten te ontmoeten, en de Nederlandse taal te leren. "Het is een geweldig mooie ervaring geweest," zegt hij.


Bashar's doel? Om uiteindelijk zijn eigen zaak in Zaandam in houtbewerking en ambacht te beginnen.

"Wij vluchtelingen hebben vaardigheden te bieden," zegt hij. We hebben alleen de juiste kans nodig om ze te gebruiken."

"Wij als nieuwkomers moeten uit onze bubbels komen, uit onze huizen, en Nederlandse mensen leren kennen. Het is niet lastig of moeilijk om vrijwilligerswerk te doen - het is ook vooral veel lol hebben en nieuwe mensen leren kennen."

_____


NewBees at Work: Bashar, the handiman

Written by Ellen Barnes


“We refugees have skills to offer. We just need the right way to guide them.”

Bashar is a handiman. Whether it’s carpentry, water piping or heating, Bashar thrives from creating new things and making old things better. So when he was seeking a volunteer opportunity in his new hometown of Zaandam, NewBees was able to find him the perfect match.

Stichting BIND, a Zaandam-based organization, had a mission: to renovate an old building in Zaandam and completely transform it into a common space for artists and creative professionals to meet one another, socialize and collaborate.

For the past five months, Bashar has spent every Saturday at the old building, helping with everything from painting the walls to making wooden staircases.

Bas, co-founder of BIND, jokes that while the Dutch people really like the nostalgia of old stuff, Bashar really likes the new materials. “The Dutch people love old things,” laughed Bashar. “And for us, we want new everything.”

A year after coming to the Netherlands, Bashar decided to start volunteering because he wanted to go out into society and help make a difference instead of just sitting at home.


“If you stay at home all the time, you can become frustrated and desperate,” he said. “I needed to go out and meet other people.”

Back home in Syria, Bashar was a seasoned craftsman by profession. At BIND, Bashar’s been able to add valuable skills to his skillset, from creating hand-made wooden cabinets to staircases and tables. His favorite project has been the wooden closet he built into the wall at BIND’s new renovated space, describing the many steps it took to make such a cabinet. “We filled this gap between the wall and the dresser, then added the wood on the back wall, and then we added the shelves,” he explained.

Despite the skills gained, Bashar sees getting to know people as the most rewarding aspect of volunteering with BIND. The opportunity has allowed him to connect with more Dutch people and other nationalities, as well as help him with the Dutch language. “It’s been a really great and beautiful experience,” he said.

Bashar’s goal? To eventually open his own woodworking and handicraft business in Zaandam.

“We refugees have skills to offer,” he said. “We just need the right way to guide them.”

“We as newcomers need to get out of our bubbles, out of our houses, and go out and meet Dutch people. It’s not hard work, volunteering — it’s also having fun and meeting new people.”