IMG_3629-01.jpeg

IMPACT MAKEN & METEN

Sinds onze start in 2016 hebben wij ruim 1200 succesvolle matches gemaakt. Een behoorlijk aantal. Maar wat levert het eigenlijk op? Wat is de daadwerkelijke impact van onze matches?

Het onafhankelijke Impact Institute onderzocht de impact van onze matches. De uitkomst?

 

Onze matches hebben een directe, positieve impact op deelnemers, bedrijven, overheid en onze samenleving. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op persoonlijk welzijn en sociale cohesie.

Uit het rapport

"De integratie van nieuwkomers in de samenleving is een relevante maatschappelijke uitdaging. Uit deze analyse blijkt dat de innovatieve aanpak van NewBees grote maatschappelijke waarde creëert door nieuwkomers te helpen deel uit te maken van de Nederlandse samenleving door ze actief te matchen met traineeships." 

“De totale waarde van de geanalyseerde effecten van de activiteiten van NewBees in Zaanstad wordt geschat op meer dan 1 miljoen euro. ”

ONZE AANPAK

 • Traineeships voor nieuwkomers

 • Samenwerking met gemeenten

 • Workshop bij bedrijven

 • Bedrijven nieuwkomers in dienst

Voor nieuwkomers 
 • Verhoogd welzijn door werk,
  taal- en culturele integratie

 • Inkomensverbetering

 • Toename arbeidsfitheid

Voor overheid en gemeenten 
 • Lagere overheidsuitgaven (arbeidsparticipatie en uitkeringen)

 • Hogere inkomstenbelasting

 • Meer betrokken inwoners

Voor organisaties en bedrijven 
 • Verbetering reputatie en klanttevredenheid

 • Opdoen ervaring culturele
  verschillen

 • Efficiëntie door een diverse
  werkvloer

Voor de samenleving
 • Verhoogde acceptatie van nieuwkomers

 • Verhoogd welzijnseffect op gehele gezin van nieuwkomer

De Effectmeting uit 2019 is uitgevoerd in opdracht
van gemeente Zaanstad, onderdeel pilot SZW

Ook jij kan impact creëren

Ja, ik meld me aan
voor een traineeship! 
Ja, ik wil ook een
inclusieve werkvloer!
Ja, ik zet mij in voor de ondertussengroep en VOI
NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
 • LinkedIn
 • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

Sociale Onderneming

.

COVID-19