IMG_3629-01.jpeg

Maatschappelijke impact meting

Onze economie is gefocust op economische groei en financiële impact. Voor maatschappelijke ondernemingen zoals NewBees is dat best gek, want ons product is juist menselijk en sociaal. Door enkel te kijken naar de jaarcijfers lijkt het haast alsof de gemaakte maatschappelijke impact er niet toe doet, terwijl die juist voorop staat. Vandaar dat NewBees samen met het Impact Institute een aanpak ontwikkelde om de maatschappelijke impact van onze werkwijze te meten. Zo maken we onze impact inzichtelijk, en kunnen we deze in perspectief plaatsen. 

Wat is impact meten?

Naast de financiële impact op verschillende stakeholders, brengen wij sinds 2018 ook het intellectueel, sociaal en menselijk kapitaal van onze werkwijze in kaart. Dat drukken we uit in euro’s.

 

Hierdoor is het mogelijk om verschillende impacts met elkaar te vergelijken, én in perspectief te plaatsen. Zo laten we zien hoeveel maatschappelijke impact we precies creëren. Én maken we het belang van onze werkwijze zichtbaar en tastbaar. 

Newbees
Newbees

Newbees
Newbees

newbees
newbees

Newbees
Newbees

1/5
“Geen enkele partij in Nederland rekent zo ver haar maatschappelijke impact door. Wat NewBees doet is uniek.”

Sven, Impact Institute
Real-time zicht op onze impact 

We meten onze impact op alle betrokken stakeholders, waaronder deelnemers, bedrijven, gemeenten en de samenleving als geheel. Dat doen we voor de gehele NewBees organisatie en per locatie.

 

Impact meten is geïntegreerd in onze werkwijze en gekoppeld aan onze digitale matching tool. Hierdoor hebben wij real-time zicht op, en inzicht in, de impact die we maken.

Wetenschappelijk raamwerk van de impact meting

Het Framework for Impact Statements (FIS) en de Integrated Profit & Loss Assessment Methodology (IAM Core) van het Impact Institute gebruiken we als wetenschappelijk raamwerk voor de impact meting. Daarbij maken we gebruik van statistische analyses op basis van gegevens uit de European Social Survey (ESS), en zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek onder stakeholders.

Een voorbeeld: het meten van welzijn

 

Eén van de impacts die we meten is het welzijn van de deelnemers. Met onze participatie- en duale trajecten, matchen wij nieuwkomers aan participatieactiviteiten die aansluiten bij hun talenten en ambities door middel van maatwerk en persoonlijke begeleiding. Dit creëert een verhoogde kans op het vinden en houden van een baan. Voor het berekenen van het welzijn van deelnemers nemen we een aantal effecten mee die hierop van invloed zijn. Deze worden elk afzonderlijk berekend en gekwantificeerd:

 

 • Welzijnseffect door het hebben van werk wordt gecreëerd middels drie specifieke categorieën: 1) Sterkere sociale banden, 2) verandering van sociale status en 3) een groter gevoel van autonomie.  

 • Welzijnseffect van culturele integratie is gebaseerd op 1) het verschil in 'gevoel onderdeel te zijn van je nieuwe omgeving' voor en na de inburgering (dat wordt per deelnemer uitgevraagd) en 2) het specifieke effect van het hebben van een baan op taalniveau. 

 • Welzijnseffect van taalintegratie wordt bepaald aan de hand van het verschil in taalniveau van de inburgeraar aan het begin en eind van de leerroute en het specifieke effect hiervan op het hebben van een baan op taalniveau (gebaseerd op ESS-data). 

 • Welzijnseffect door culturele verschillen stelt dat er een afname is van de kans om gediscrimineerd te worden bij een baan in plaats van werkeloosheid. Met deze welzijnsfactor wordt de impact van culturele discriminatie op levenstevredenheid weerspiegeld

“De totale waarde van de geanalyseerde effecten van de activiteiten van NewBees in Zaanstad wordt geschat op meer dan 1 miljoen euro. ”

Impact van onze werkwijze op betrokken stakeholders

Welke impact we dan precies maken? Een beknopte samenvatting van de meest belangrijke bevindingen in onze impact meting 2019: 

ONZE AANPAK

 • Traineeships voor nieuwkomers

 • Samenwerking met gemeenten

 • Workshop bij bedrijven

 • Bedrijven nieuwkomers in dienst

Voor nieuwkomers 
 • Verhoogd welzijn door werk,
  taal- en culturele integratie

 • Inkomensverbetering

 • Toename arbeidsfitheid

Voor overheid en gemeenten 
 • Lagere overheidsuitgaven (arbeidsparticipatie en uitkeringen)

 • Hogere inkomstenbelasting

 • Meer betrokken inwoners

Voor organisaties en bedrijven 
 • Verbetering reputatie en klanttevredenheid

 • Opdoen ervaring culturele
  verschillen

 • Efficiëntie door een diverse
  werkvloer

Voor de samenleving
 • Verhoogde acceptatie van nieuwkomers

 • Verhoogd welzijnseffect op gehele gezin van nieuwkomer

De Impactmeting uit 2019 is uitgevoerd in opdracht
van gemeente Zaanstad, onderdeel pilot SZW

“Uit de impact meting bleek dat iedereen die met NewBees in aanraking kwam, direct positieve impact ervaart. Dus niet alleen de nieuwkomer, maar ook de bedrijven, gemeente en samenleving als geheel.”
 
Rita Noordzij, wethouder inburgering in gemeente Zaanstad
Benieuwd naar ons volledig impact rapport? 

Download hier ons impact meting rapport 2019 en 2018.

Binnenkort verschijnt ons geïntegreerd jaarverslag 2020, waarin de impact meting is verwerkt. 

Ook jij kan impact creëren

Ja, ik meld me aan
voor een traineeship! 
Ja, ik wil ook een
inclusieve werkvloer!
blue bee.png
Ja, ik zet mij in voor de ondertussengroep en VOI