Diensten voor GEMEENTEN

NewBees helpt gemeenten om nieuwkomers voor te bereiden op de arbeidsmarkt

NewBees maakt ’matches that matter’ door nieuwkomers te begeleiden en hen te matchen naar traineeships (vrijwilligerswerk en/of stageplaatsen) bij lokale ondernemers en organisaties. Hierdoor verlaten deelnemers met een hoger welzijn het traineeship, neemt de arbeidsfitheid toe, en er ontstaat een beter beeld bij deelnemers van hun mogelijkheden in de Nederlandse maatschappij (NewBees, 2020, Impact Meting).

Onze praktische manier van werken past binnen kaders van de Veranderopgave Inburgering die minister Koolmees heeft ingezet. Het intakeproces ondersteunt dezelfde principes en NewBees praktische participatieactiviteiten sluiten aan bij taalonderwijs om zo een duaal traject vorm te geven. Benieuwd hoe dat werkt? Lees meer wat wij nu voor uw gemeente kunnen betekenen, in de Veranderopgave Inburgering of ter voorbereiding op de nieuwe wet. Neem gerust contact met ons op. We gaan er graag over in gesprek.

“NewBees is een onmisbare partner voor Zaanstad. Samen zorgen we ervoor dat nieuwkomers snel onderdeel worden van de Zaanse samenleving.”
Maja Matosevic, Programma Manager bij de gemeente Zaanstad
 
IMG_2852-01_edited.jpg

Wat NewBees nu voor uw gemeente kan betekenen

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan.

In onze unieke methodiek combineren we persoonlijke begeleiding en praktijkervaring. Ons doel is om winst te creëren voor iedereen: voor nieuwkomers, deelnemende organisaties en voor de maatschappij als geheel. 

NewBees werkt met lokale teams in verschillende steden in Nederland, waarvan minstens de helft zelf een achtergrond als nieuwkomer heeft. Hun toewijding, inzet en netwerk zorgt ervoor dat er voor elke nieuwkomer een passende werkplek bij hun in de buurt gevonden kan worden.

HET NEWBEES TRAINEESHIP

Traineeships zijn op maat gemaakte trajecten waarin de talenten, ervaringen en ambities van nieuwkomers centraal staan. Hierbij combineren nieuwkomers praktijkervaring op de werkvloer met workshops en individuele begeleiding van onze matchers.

De term 'traineeship' wordt gebruikt om aan te geven dat het een belangrijk traject is waarin deelnemers veel leren. In de praktijk betreft het een laagdrempelige praktijkervaring waar iedereen aan mee kan doen. 

WORKSHOPS

 

Als onderdeel van het NewBees traineeship bieden wij workshops voor onze deelnemers. Deze workshops behandelen thema's als 'Wat is vrijwilligerswerk, en waarom is het belangrijk?', en 'Hoe presenteer ik mij in een Nederlandse omgeving?'

Het peer-to-peer karakter van de workshops is de sleutel tot hun succes. Nieuwkomers, of ze zich nu in hetzelfde of in een ander stadium van het arbeidsproces bevinden, steunen elkaar door ervaringen te delen. 

IMPACT MAKEN EN METEN

NewBees wil een positieve impact hebben op nieuwkomers, gemeenten en de samenleving als geheel. 

Samen met Impact Institute hebben we impact tool ontworpen die ons in staat stelt onze impact te meten op een aantal verschillende indicatoren.

 

Hierdoor begrijpen we niet alleen de impact die we maken, maar ook hoe we die kunnen bijsturen. Wil je meer leren over impact? Lees ons volledige impact analyse, geef je op voor de workshop 'Inzicht in Impact' of neem contact op!

IMG_4338-01_edited.jpg

NewBees in de

VERANDEROPGAVE INBURGERING

 
De inburgering moet op de schop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid werkt aan een nieuwe wet die halverwege 2021 in moet gaan. In deze nieuwe wet wordt de rol van gemeenten bij inburgering groter en gaat praktijkervaring een belangrijke rol spelen.

In de nieuwe wet zal meer en eerder in het inburgeringsproces zal worden ingezet op TAAL, PARTICIPATIE en ONTZORGEN.

Gemeenten krijgen de regie over deze inburgering en zullen voor alle statushouders in hun gemeente een persoonlijk integratieplan (PIP) maken. Op basis daarvan wordt de inburgering georganiseerd via DRIE ROUTES:

  • De reguliere route (B1), waarbinnen de taaleis van A2 naar B1 gaat; 

  • De onderwijsroute, gericht op mensen die op den duur in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem kunnen instromen;

  • De Z-route, voor mensen die meer baat hebben bij praktijkonderwijs in taal, cultuur en werk dan klassikaal onderwijs. 

De komende tijd zal steeds meer duidelijk worden over hoe de CONTOUREN van de nieuwe wet eruit gaan zien. Tot die tijd houden we u op de hoogte van de actualiteit via deze website.

 

Via onderstaande links vindt u relevante informatie over de wet, zoals de brieven die de minister hierover aan de 2e kamer stuurde. 

Wat gaat dat allemaal KOSTEN?

Voor elk van de drie routes - B1, onderwijs en Z-route - biedt NewBees passende ondersteuning en begeleiding die aansluit bij dezelfde principes als die van de nieuwe wet

Alles wat wij binnen NewBees doen, helpt nieuwkomers voor te bereiden op een plek in onze maatschappij. Onze aanpak is een unieke combinatie van persoonlijke begeleiding en praktijkervaring, gebaseerd op maatwerk. Of je nu een jonge Eritrese dame bent en op den duur in de zorg aan de slag wil, een hoogopgeleide Syrische vrouw met drie kinderen die snel aan het werk wil, of een gepensioneerde man die graag lokaal zijn tijd en energie wil inzetten, ondanks dat de Nederlandse taal een grote uitdaging is. 

MAATWERK

NewBees gelooft dat focus op mensen en het bieden van maatwerk de manier is om te helpen bij het zetten van de eerste stap. Het intakeproces, het zoeken naar een passende werkplek en de persoonlijke begeleiding gedurende het hele traject helpen de nieuwkomer zelfvertrouwen op te bouwen door het ontdekken en ontwikkelen van het eigen talent.

PRAKTIJKERVARING

NewBees gelooft in een praktische aanpak. Leren door te doen, Nederlands verbeteren door te praten, en je netwerk te vergroten door mensen te ontmoeten. Door praktijkervaring op te doen neemt de arbeidsfitheid toe en ontstaat er een beter beeld van bij de Nederlandse en lokale maatschappij

 (NewBees, 2020, Impact Meting), zoals uitgelicht door Divosa.

TAALONDERWIJS

NewBees gelooft dat praktijkervaring en taalonderwijs hand in hand moeten gaan. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met NL training. Hierdoor wordt de combinatie van praktijkervaring en taalonderwijs een duaal traject. Zo krijgen deelnemers de kans hun taalvaardigheden te ontwikkelen tot een hoger niveau.

 
DSC_1626%2520copy_edited_edited.jpg

NewBees ter voorbereiding op de nieuwe wet

In de Veranderopgave Inburgering wordt de rol van gemeenten groter, waarbij er meer en eerder wordt ingezet op taal, participatie en ontzorgen. Momenteel bereiden de gemeenten zich voor op de uitvoering van de nieuwe wet op lokaal niveau. 

De contouren van de wet worden steeds duidelijker. Een belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe wet een lerend systeem moet worden: 'evidence-based'. Door zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht in impact te krijgen, wordt duidelijk welke activiteiten en maatregelen de gewenste impact - financieel, maar ook mensenlijk en sociaal - kunnen vergroten. Een pilot in Zaanstad waaraan NewBees heeft deelgenomen in 2019 en 2020 biedt handvatten aan hoe dit praktisch en inzichtelijk gemaakt kan worden.

 

EVALUATIE PILOT MINISTERIE SZW

In 2019 en 2020 worden op verschillende plekken in het land pilots gehouden om te experimenteren met de nieuwe wet. NewBees neemt in Zaanstad ook deel aan een van de pilots, om haar traineeships te evalueren. Lees hierover meer in de impact analyse. 

 

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe de nieuwe wet impact zal hebben op uw gemeente? Hoe u in de implementatie van deze wet echte impact kan maken? Wellicht dat NewBees kan helpen!​

PILOT Z-ROUTE

In samenwerking met NLtraining biedt NewBees pilots aan onder huidige wetgeving waarmee u het duale traject dat wij aanbieden voor bijvoorbeeld de Z-route of de B1-route kunt toetsen. Bent u geïnteresseerd om hierover in gesprek te gaan? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

INPUT VAN DEELNEMERS

Bij de meting van impact is het van groot belang om informatie op te halen bij de deelnemers aan ons programma. Dat doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit kunnen we ook in uw gemeente organiseren. Benieuwd naar de verhalen? Lees hier onze blog.

Picture1.png
In samenwerking met onze partners
Picture2.png
Picture3.png
NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

.

COVID-19