NewBees gelooft in TALENT

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Waar je ook vandaan komt. Want wij geloven dat elk talent uniek is. Dat ieder een bijdrage kan leveren aan de samenleving op basis van talent en gelijkwaardigheid.

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. Hiervoor hebben we een unieke methodiek en online matching platform ontwikkeld. Op deze manier combineren we slimme technologie met sociaal contact, zodat we altijd dichtbij zijn. Persoonlijk én praktisch. Zo brengen we dagelijks mensen samen, met de toewijding en inzet van ons diverse netwerk. 

Het zijn de mensen die NewBees tot een succes maken. Onze matchers zijn dé schakel tussen de nieuwkomers en lokale organisaties. De matchers opereren altijd in gelijkwaardige duo's: een talentvolle nieuwkomer en een lokale topper. Zo combineren we het beste van twee werelden en koppelen we kennis en netwerken aan elkaar. En maken we matches die er écht toe doen. Die het welzijn van nieuwkomers verbeteren. 

Op ons innovatieve platform voegen nieuwkomers, samen met onze matchers, ervaring, kennis en passies samen in een persoonlijk profiel. Met deze informatie matchen we nieuwkomers met een passend traineeship: een tijdelijke plek bij een lokale organisatie of bedrijf. Tijdens dit traineeship worden mensen door ons persoonlijk begeleid en volgen zij workshopreeksen die hen ondersteunen bij het ervaren van culturele gebruiken en omgangsvormen op de werkvloer. Alle opgedane kennis en ervaring wordt vastgelegd en gevalideerd zodat, ook al leidt een traineeship niet tot een vaste baan, het onze newbie helpt bij een volgende stap. 

Picture1.png

NewBees is een sociale onderneming.

 

Zij voert haar activiteiten uit als NewBees Inclusion Solutions B.V. De Stichting NewBees is prioriteitsaandeelhouder van NewBees Inclusion Solutions. De stichting heeft zo grote zeggenschap op de sociale missie van NewBees. Naast de Stichting NewBees, die een ANBI-status* heeft, is oprichter Annemiek Dresen aandeelhouder van NewBees via Novato Holding B.V.

De Stichting NewBees en Novato Holding B.V. nemen samen zitting in de aandeelhoudersvergadering van NewBees Inclusion Solutions B.V. Zo is het maatschappelijke doel van de organisatie beschermt, en kan zij deelnemen aan het economische verkeer op een ondernemende manier.

De statuten van NewBees Inclusion Solutions volgen de Code Sociale Ondernemingen en bevatten zodoende:

  • Een goede omschrijving van de sociale missie van de onderneming;

  • Een impactreserve. In 2020, 2021 en 2022 is deze vastgezet op 100% van een mogelijke winst: dit betekent dat alle mogelijke winst terug zal vloeien om de sociale missie van de organisatie na te streven en niet wordt uitgekeerd;

  • Een onafhankelijk adviesorgaan**. In het geval van NewBees heeft de Stichting NewBees deze functie, waarnaast zij extra bevoegdheden heeft als houder van een prioriteitsaandeel. Dat houdt in dat het stichtingsbestuur belangrijke beslissingen over de sociale missie van de organisatie, winstuitkeringen en de impactreserve moet goedkeuren;

  • Beperking van de bezoldiging van bestuurders en management fees, zoals die aan Novato Holding B.V., en de directeur van de organisatie;

  • Bovendien zal NewBees, door zich aan de Code Sociale Ondernemingen te committeren, altijd transparant communiceren over haar activiteiten en financiën, en constant in dialoog zijn met haar verschillende stakeholders.

Voor meer informatie, zie dit document.

 

*Stichting NewBees is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Om een gift fiscaal aftrekbaar te maken, moet het bedrag tussen de 1% en 10% van een netto jaarinkomen zijn, of moet het een terugkerende gift zijn. Vanaf 1 januari 2014 is een maandelijkse gift aan een ANBI-organisatie 100% fiscaal aftrekbaar, mits u met NewBees akkoord gaat om deze gift vijf opeenvolgende jaren voort te zetten. In tegenstelling tot eerdere regelgeving is er geen notaris meer nodig om een ​​dergelijke overeenkomst vast te leggen. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op. Als ANBI zijn we verplicht om ons beleid en onze plannen op deze website te presenteren. Je kunt er meer over lezen op de Traineeship pagina van deze website en in onze jaarverslagen.

**Het toezichthoudend orgaan van NewBees:

Als sociale onderneming, en als ANBI, is het belangrijk dat ons toezichthoudend orgaan geen financieel belang heeft bij onze activiteiten. We kunnen u verzekeren dat het bestuur volledig vrijwillig is en dat ongeacht inzet er geen financiële bijdrage wordt uitgekeerd aan haar leden: Hanna Zwietering, Mireille Goos, Andrew Trythall en Marloek Visser.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Klachtenreglement

.

COVID-19